Kiến thức phòng bệnh, chữa bệnh, các bài thuốc dân gian.
Thông tin sức khỏe

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Tý

Tuổi tý là tuổi con chuột, đứng đầu trong 12 con giáp. Bài viết này xem bói tử Vi những người tuổi Tý, bao gồm: canh tý, giáp tý, nhâm tý, mậu tý, bính tý.

Bính Tý Nam Mạng sinh năm 1996
Bính Tý Nữ Mạng sinh năm 1996
Canh Tý Nam Mạng sinh năm 1960
Canh Tý Nữ Mạng sinh năm 1960
Giáp Tý Nam Mạng sinh năm 1984
Giáp Tý Nữ Mạng sinh năm 1984
Mậu Tý Nam Mạng sinh năm 1948, 2008
Mậu Tý Nữ Mạng sinh năm 1948, 2008
Nhâm Tý Nam Mạng sinh năm 1972
Nhâm Tý Nữ Mạng sinh năm 1972

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Leave a Reply