HomeTử vi trọn đời

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Tỵ

Like Tweet Pin it Share Share Email

Tuổi Tỵ là tuổi con Rắn, đứng hàng thứ 6 trong 12 con giáp. Người mang tuổi con Rắn thường cuộc sống không giàu có nhưng cũng không nghèo hèn, gọi là đủ ăn đủ mặc. Trong công việc thường gặp nhiều kẻ tỵ hiềm, dèm pha, về già được hưởng an nhàn, phúc của con cháu. Bài viết này nhằm xem tử vi trọn đời cho người tuổi tỵ, bao gồm: ất tỵ, đinh tỵ, kỷ tỵ, tân tỵ, quý tỵ.

Ất Tỵ Nam Mạng sinh năm 1965
Ất Tỵ Nữ Mạng sinh năm 1965
Đinh Tỵ Nam Mạng sinh năm 1977
Đinh Tỵ Nữ Mạng sinh năm 1977
Kỷ Tỵ Nam Mạng sinh năm 1989
Kỷ Tỵ Nữ Mạng sinh năm 1989
Tân Tỵ Nam Mạng sinh năm 1941, 2001
Tân Tỵ Nữ Mạng sinh năm 1941, 2001
Quý Tỵ Nam Mạng sinh năm 1953, 2013
Quý Tỵ Nữ Mạng sinh năm 1953, 2013

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *