HomeTử vi trọn đời

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Ngọ

Like Tweet Pin it Share Share Email

Tuổi ngọ là tuổi con ngựa, đứng hàng thứ 7 trong 12 con giáp. Người mang tuổi con ngựa lắm gian nan, lận đận nhưng sẽ gặp nhiều may mắn, số khá về trung vận và an nhàn về hậu vận. Bài viết này nhằm xem tử vi trọn đời cho người tuổi ngọ, bao gồm: bính ngọ, canh ngọ, giáp ngọ, nhâm ngọ, mậu ngọ.

Bính Ngọ Nam Mạng sinh năm 1966
Bính Ngọ Nữ Mạng sinh năm 1966
Canh Ngọ Nam Mạng sinh năm 1930, 1990
Canh Ngọ Nữ Mạng sinh năm 1930, 1990
Giáp Ngọ Nam Mạng sinh năm 1954, 2014
Giáp Ngọ Nữ Mạng sinh năm 1954, 2014
Nhâm Ngọ Nam Mạng sinh năm 1942, 2002
Nhâm Ngọ Nữ Mạng sinh năm 1942, 2002
Mậu Ngọ Nam Mạng sinh năm 1978
Mậu Ngọ Nữ Mạng sinh năm 1978

Comments (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *