HomeTử vi trọn đời

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Mùi

Like Tweet Pin it Share Share Email

Tuổi Mùi là tuổi con Dê, đứng hàng thứ 8 trong 12 con giáp. Người tuổi mùi thường có cuộc sống gặp nhiều thuận lợi, tiền vận không phải lo nghĩ gì, trung vận và hậu vận gặt nhiều thành tựu trong công việc. Bài viết này xem tử vi trọn đời cho người tuổi mùi, là người sinh vào những năm: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Ất Mùi Nam Mạng sinh năm 1955, 2015
Ất Mùi Nữ Mạng sinh năm 1955, 2015
Đinh Mùi Nam Mạng sinh năm 1967
Đinh Mùi Nữ Mạng sinh năm 1967
Kỷ Mùi Nam Mạng sinh năm 1979
Kỷ Mùi Nữ Mạng sinh năm 1979
Quý Mùi Nam Mạng sinh năm 1943, 2003
Quý Mùi Nữ Mạng sinh năm 1943, 2003
Tân Mùi Nam Mạng sinh năm 1931, 1991
Tân Mùi Nữ Mạng sinh năm 1931, 1991

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *