HomeTử vi trọn đời

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Dậu

Like Tweet Pin it Share Share Email

Tuổi Dậu là tuổi con gà, đứng hàng thứ 10 trong 12 con giáp. Cuộc đời của người tuổi Dậu thường không có gì đặc sắc, người tuổi Gà thường không có chí lớn, không làm nên nghiệp lớn và ít gặp may mắn. Tiền vận và trung vận bình thường, thậm chí nghèo khổ, sau 40 tuổi mới được an nhàn. Bài viết này nhằm xem tử vi trọn đời cho người tuổi Dậu, bao gồm người sinh vào các năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

Ất Dậu Nam Mạng sinh năm 1945, 2005 và 2065
Ất Dậu Nữ Mạng sinh năm 1945, 2005 và 2065
Đinh Dậu Nam Mạng sinh năm 1957, 2037 và 2077
Đinh Dậu Nữ Mạng sinh năm 1957, 2037 và 2077
Kỷ Dậu Nam Mạng sinh năm 1909, 1969 và 2029
Kỷ Dậu Nữ Mạng sinh năm 1969, 1969 và 2029
Tân Dậu Nam Mạng sinh năm 1921, 1981 và 2041
Tân Dậu Nữ Mạng sinh năm 1921, 1981 và 2041
Quý Dậu Nam Mạng sinh năm 1933, 1993 và 2053
Quý Dậu Nữ Mạng sinh năm 1933, 1993 và 2053

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *