Kiến thức phòng bệnh, chữa bệnh, các bài thuốc dân gian.
Thông tin sức khỏe

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Dần

Tuổi dần là tuổi con cọp, đứng hàng thứ 3 trong 12 con giáp. Tuổi dần thuở nhỏ nhiều phiền não, không được như ý, lớn lên công danh bình thường, về già được vui phần con cháu. Bài viết này xem tử vi trọn đời cho người tuổi Dần bao gồm: Bính dần, canh dần, giáp dần, mậu dần, nhâm dần.

Bính Dần Nam Mạng sinh năm 1986
Bính Dần Nữ Mạng sinh năm 1986
Canh Dần Nam Mạng sinh năm 1950, 2010
Canh Dần Nữ Mạng sinh năm 1950, 2010
Giáp Dần Nam Mạng sinh năm 1974
Giáp Dần Nữ Mạng sinh năm 1974
Mậu Dần Nam Mạng sinh năm 1938, 1998
Mậu Dần Nữ Mạng sinh năm 1938, 1998
Nhâm Dần Nam Mạng sinh năm 1962
Nhâm Dần Nữ Mạng sinh năm 1962

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Leave a Reply