Kiến thức phòng bệnh, chữa bệnh, các bài thuốc dân gian.
Thông tin sức khỏe

Archive for the Tử vi trọn đời Category

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Dậu

Tuổi Dậu là tuổi con gà, đứng hàng thứ 10 trong 12 con giáp. Cuộc đời của người tuổi Dậu thường không có gì đặc sắc, người tuổi Gà thường không có chí lớn, không làm nên nghiệp lớn và ít gặp may mắn. Tiền vận và trung vận bình thường, thậm chí nghèo khổ, sau 40 tuổi mới được an nhàn. Bài viết này nhằm xem tử vi trọn đời cho người tuổi Dậu, bao gồm người sinh vào các năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005. Ất Dậu Nam Mạng sinh năm 1945, 2005 và 2065 Ất Dậu Nữ Mạng sinh năm 1945, 2005 và 2065 Đinh Dậu Nam Mạng sinh năm 1957, 2037 và 2077 Đinh Dậu Nữ Mạng sinh năm 1957, 2037 và 2077 Kỷ Dậu Nam Mạng sinh năm 1909, 1969 và 2029 Kỷ Dậu Nữ Mạng sinh năm 1969, 1969 và 2029 Tân Dậu Nam Mạng sinh năm 1921, 1981 và 2041 Tân Dậu Nữ Mạng sinh năm 1921, 1981 và 2041 Quý Dậu Nam Mạng sinh năm 1933, 1993 và 2053 Quý Dậu Nữ Mạng sinh năm 1933, 1993 và 2053

Đọc chi tiết toàn bài

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Thân

Tuổi thân là tuổi con khỉ, đứng hàng thứ 9 trong 12 con giáp. Tuổi khỉ là tuổi an nhàn, tuy tiền vật có vất vả tuy nhiên hậu vận rất khá, nhiều lộc trời cho và may mắn không ngờ. Bài viết này nhằm xem tử vi trọn đời cho người tuổi thân, là người sinh vào các năm 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Bính Thân Nam Mạng sinh năm 1956, 2016 Bính Thân Nữ Mạng sinh năm 1956, 2016 Canh Thân Nam Mạng sinh năm 1980 Canh Thân Nữ Mạng sinh năm 1980 Giáp Thân Nam Mạng sinh năm 1944, 2004 Giáp Thân Nữ Mạng sinh năm 1944, 2004 Mậu Thân Nam Mạng sinh năm 1968 Mậu Thân Nữ Mạng sinh năm 1968 Nhâm Thân Nam Mạng sinh năm 1932, 1992 Nhâm Thân Nữ Mạng sinh năm 1932, 1992

Đọc chi tiết toàn bài

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Mùi

Tuổi Mùi là tuổi con Dê, đứng hàng thứ 8 trong 12 con giáp. Người tuổi mùi thường có cuộc sống gặp nhiều thuận lợi, tiền vận không phải lo nghĩ gì, trung vận và hậu vận gặt nhiều thành tựu trong công việc. Bài viết này xem tử vi trọn đời cho người tuổi mùi, là người sinh vào những năm: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Ất Mùi Nam Mạng sinh năm 1955, 2015 Ất Mùi Nữ Mạng sinh năm 1955, 2015 Đinh Mùi Nam Mạng sinh năm 1967 Đinh Mùi Nữ Mạng sinh năm 1967 Kỷ Mùi Nam Mạng sinh năm 1979 Kỷ Mùi Nữ Mạng sinh năm 1979 Quý Mùi Nam Mạng sinh năm 1943, 2003 Quý Mùi Nữ Mạng sinh năm 1943, 2003 Tân Mùi Nam Mạng sinh năm 1931, 1991 Tân Mùi Nữ Mạng sinh năm 1931, 1991

Đọc chi tiết toàn bài

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Ngọ

Tuổi ngọ là tuổi con ngựa, đứng hàng thứ 7 trong 12 con giáp. Người mang tuổi con ngựa lắm gian nan, lận đận nhưng sẽ gặp nhiều may mắn, số khá về trung vận và an nhàn về hậu vận. Bài viết này nhằm xem tử vi trọn đời cho người tuổi ngọ, bao gồm: bính ngọ, canh ngọ, giáp ngọ, nhâm ngọ, mậu ngọ. Bính Ngọ Nam Mạng sinh năm 1966 Bính Ngọ Nữ Mạng sinh năm 1966 Canh Ngọ Nam Mạng sinh năm 1930, 1990 Canh Ngọ Nữ Mạng sinh năm 1930, 1990 Giáp Ngọ Nam Mạng sinh năm 1954, 2014 Giáp Ngọ Nữ Mạng sinh năm 1954, 2014 Nhâm Ngọ Nam Mạng sinh năm 1942, 2002 Nhâm Ngọ Nữ Mạng sinh năm 1942, 2002 Mậu Ngọ Nam Mạng sinh năm 1978 Mậu Ngọ Nữ Mạng sinh năm 1978

Đọc chi tiết toàn bài

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là tuổi con Rắn, đứng hàng thứ 6 trong 12 con giáp. Người mang tuổi con Rắn thường cuộc sống không giàu có nhưng cũng không nghèo hèn, gọi là đủ ăn đủ mặc. Trong công việc thường gặp nhiều kẻ tỵ hiềm, dèm pha, về già được hưởng an nhàn, phúc của con cháu. Bài viết này nhằm xem tử vi trọn đời cho người tuổi tỵ, bao gồm: ất tỵ, đinh tỵ, kỷ tỵ, tân tỵ, quý tỵ. Ất Tỵ Nam Mạng sinh năm 1965 Ất Tỵ Nữ Mạng sinh năm 1965 Đinh Tỵ Nam Mạng sinh năm 1977 Đinh Tỵ Nữ Mạng sinh năm 1977 Kỷ Tỵ Nam Mạng sinh năm 1989 Kỷ Tỵ Nữ Mạng sinh năm 1989 Tân Tỵ Nam Mạng sinh năm 1941, 2001 Tân Tỵ Nữ Mạng sinh năm 1941, 2001 Quý Tỵ Nam Mạng sinh năm 1953, 2013 Quý Tỵ Nữ Mạng sinh năm 1953, 2013

Đọc chi tiết toàn bài

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Thìn

Tuổi Thìn là tuổi con Rồng, đứng hàng thứ 5 trong 12 con giáp. Người mạng thìn thường có cuộc đời sung túc, không bao giờ gặp khó khăn lâm vào đường cùng. Bài viết này nhằm xem tử vi trọn đời cho người tuổi thìn, bao gồm: bính thìn, canh thìn, giáp thìn, nhâm thìn, mậu thìn. Bính Thìn Nam Mạng sinh năm 1976 Bính Thìn Nữ Mạng sinh năm 1976 Canh Thìn Nam Mạng sinh năm 1940, 2000 Canh Thìn Nữ Mạng sinh năm 1940, 2000 Giáp Thìn Nam Mạng sinh năm 1964 Giáp Thìn Nữ Mạng sinh năm 1964 Nhâm Thìn Nam Mạng sinh năm 1952 , 2012 Nhâm Thìn Nữ Mạng sinh năm 1952 , 2012 Mậu Thìn Nam Mạng sinh năm 1988 Mậu Thìn Nữ Mạng sinh năm 1988

Đọc chi tiết toàn bài

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Mão

Tuổi mão là tuổi con mèo, đứng hàng thứ 4 trong danh sách 12 con giáp. Tuổi Mão thường có cuộc sống êm đềm, không phải suy nghĩ nhiều, ít cực khổ nhưng cũng không gọi là sung sướng. Bài viết này nhằm mục đích xem tử vi trọn đời cho những người cầm tinh con mèo, bao gồm: ất mão, đinh mão, kỷ mão, quý mão, tân mão. Ất Mão Nam Mạng sinh năm 1975 Ất Mão Nữ Mạng sinh năm 1975 Đinh Mão Nam Mạng sinh năm 1987 Đinh Mão Nữ Mạng sinh năm 1987 Kỷ Mão Nam Mạng sinh năm 1939, 1999 Kỷ Mão Nữ Mạng sinh năm 1939, 1999 Quý Mão Nam Mạng sinh năm 1963 Quý Mão Nữ Mạng sinh năm 1963 Tân Mão Nam Mạng sinh năm 1951, 2011 Tân Mão Nữ Mạng sinh năm 1951, 2011

Đọc chi tiết toàn bài

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Dần

Tuổi dần là tuổi con cọp, đứng hàng thứ 3 trong 12 con giáp. Tuổi dần thuở nhỏ nhiều phiền não, không được như ý, lớn lên công danh bình thường, về già được vui phần con cháu. Bài viết này xem tử vi trọn đời cho người tuổi Dần bao gồm: Bính dần, canh dần, giáp dần, mậu dần, nhâm dần. Bính Dần Nam Mạng sinh năm 1986 Bính Dần Nữ Mạng sinh năm 1986 Canh Dần Nam Mạng sinh năm 1950, 2010 Canh Dần Nữ Mạng sinh năm 1950, 2010 Giáp Dần Nam Mạng sinh năm 1974 Giáp Dần Nữ Mạng sinh năm 1974 Mậu Dần Nam Mạng sinh năm 1938, 1998 Mậu Dần Nữ Mạng sinh năm 1938, 1998 Nhâm Dần Nam Mạng sinh năm 1962 Nhâm Dần Nữ Mạng sinh năm 1962

Đọc chi tiết toàn bài

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Sửu

Tuổi Sửu là tuổi con trâu, đứng hàng thứ 2 trong 12 con giáp. Cuộc đời người tuổi Sửu thường bôn ba vất vả nhiều hơn là sung sướng. Bài viết này xem tử vi trọn đời cho những người sinh năm Sửu, bao gồm: Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu. Ất Sửu Nam Mạng sinh năm 1985 Ất Sửu Nữ Mạng sinh năm 1985 Đinh Sửu Nam Mạng sinh năm 1937, 1997 Đinh Sửu Nữ Mạng sinh năm 1937, 1997 Kỷ Sửu Nam Mạng sinh năm 1889 Kỷ Sửu Nữ Mạng sinh năm 1889 Quý Sửu Nam Mạng sinh năm 1973 Quý Sửu Nữ Mạng sinh năm 1973 Tân Sửu Nam Mạng sinh năm 1961 Tân Sửu Nữ Mạng sinh năm 1961

Đọc chi tiết toàn bài

Xem tử vi số mệnh trọn đời cho người tuổi Tý

Tuổi tý là tuổi con chuột, đứng đầu trong 12 con giáp. Bài viết này xem bói tử Vi những người tuổi Tý, bao gồm: canh tý, giáp tý, nhâm tý, mậu tý, bính tý. Bính Tý Nam Mạng sinh năm 1996 Bính Tý Nữ Mạng sinh năm 1996 Canh Tý Nam Mạng sinh năm 1960 Canh Tý Nữ Mạng sinh năm 1960 Giáp Tý Nam Mạng sinh năm 1984 Giáp Tý Nữ Mạng sinh năm 1984 Mậu Tý Nam Mạng sinh năm 1948, 2008 Mậu Tý Nữ Mạng sinh năm 1948, 2008 Nhâm Tý Nam Mạng sinh năm 1972 Nhâm Tý Nữ Mạng sinh năm 1972

Đọc chi tiết toàn bài